ଏମିତି କମାଲ କରି ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଦେଲା ନାତୁଣୀ, ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ଲୋକେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ video

ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଭଲପାଇବା ମିଳେ ସେମାନେ ବହୁତ … ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ