ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ସେଇଟା କଣ? ଏହା ସହିତ IAS ପରୀକ୍ଷାର 10ଟି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ

ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବିନୟୀ, ଭଦ୍ର, ନର୍ମ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଦୟା ଭାବ ଆମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅପଚୟ … Read more