ମିଠାଇ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗେ, ହତିଆର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଅଟେ, ମତେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତି, ଅଧା ଖାଇ ପୁଣି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ କିଏ ? (Odia Dhaga Dhamali)

ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ମୂଳକ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ଯ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ … ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ