ଜଣେ Olympic ରେ ମେଡାଲ ଜିତି ହେଇଗଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ, ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଦେବେ ସାବାସି

ପ୍ରତିଭା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୋହତାଜ ନୁହେଁ କି ଏହା କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା … ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ