ମହିଳା ତା’ର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମୀର ମା’କୁ ଛୁରୀ ମାରି ବେହୋସ କରିଲା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ସୀଙ୍କରେ ରଖିଦେଲା, ପଢନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା

ଜଣେ ମହିଳା ତା’ର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମୀର ମା’କୁ ଏତେ ଅମାନୁଷିକ ଉପାୟରେ ହତ୍ୟା … ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ